1001 thắc mắc: Loài chim nào có thể nhận biết được ai là kẻ nguy hiểm?

Khoa học
Các nhà nghiên cứu cho rằng loài chim có tính xã hội cao (sống theo bầy đàn) này có khả năng nhớ được một người nào đó nếu như họ tiếp cận tổ của chúng lần nữa.
Xem thêm