1001 thắc mắc: Loài chim nào đẻ trứng ‘khủng’ nhất so với cơ thể?

Khoa học
Những con chim kiwi có thể đẻ ra trứng có trọng lượng chiếm tới 25% cơ thể - một tỷ lệ quá lớn so với các loài chim khác. Tại sao vậy?
Xem thêm