1001 thắc mắc: Loài chim nào hót gọi bạn tình ồn hơn máy bay cất cánh?

Khoa học
Loài chim này sống ở vùng rừng Amazon lập kỷ lục tiếng kêu lớn nhất thế giới, có thể làm hỏng thính giác của con người.
Xem thêm