1001 thắc mắc: Loài chuột đáng thương nào bị tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu?

Khoa học
Biến đổi khí hậu đang càn quét nhiều loài sinh vật, đẩy chúng đến bến bờ diệt vong. Ngoài chuột, một số loài động vật tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng trong năm 2019, trong đó có ốc sên Hawaii Achatinella apexfulva.
Xem thêm