DMCA.com Protection Status

1001 thắc mắc: Loài kỳ nhông nào 10 năm ăn một bữa nhưng lại sống cả thế kỷ?

Khoa học
Những điều thú vị khiến bạn chưa biết về loài kỳ nhông như có loài mang thai dài nhất trong giới tự nhiên lên tới hơn 3 năm hay có loài 10 năm ăn 1 bữa nhưng có thế sống dai đến cả thế kỷ.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT