1001 thắc mắc: Loài vật nào có tới 25.000 chiếc răng?

Khoa học
Tùy vào đặc tính sinh học của từng loài mà những chiếc răng lại có hình dáng, cấu tạo và số lượng khác nhau. Loài vật nào có tới 25.000 chiếc răng?
Xem thêm