1001 thắc mắc: Loài vật nào cũng có dấu vân tay như con người?

Khoa học
Trên thế giới tồn tại loài động vật có dấu vân tay giống con người đến mức kính hiển vi điện tử quét cũng khó có thể phân biệt được.
Xem thêm