1001 thắc mắc: Loài Voi có ngáp như con người?

Khoa học
Nhà nghiên cứu Zoe Rossman từ Đại học New Mexico ghi lại được hiện tượng voi ngáp khi đang nghiên cứu một đàn voi nuôi nhốt tại công viên voi Knysna ở Nam Phi.
Xem thêm