1001 thắc mắc: Ong có ngủ không, kinh khủng thế nào nếu ong tuyệt chủng?

Khoa học
Ong là loài động vật làm việc không biết mệt mỏi: thu thập mật hoa, xây tổ, tạo ra mật ong hay bảo vệ ong chúa cùng đàn của mình. Vậy trong cuộc sống bận rộn ấy, ong có bao giờ giành thời gian để nghỉ ngơi không? Chúng có bao giờ ngủ không?
Xem thêm