1001 thắc mắc: Ong vò vẽ kinh khủng ra sao, làm thế nào để nhận biết chúng?

Khoa học
Ong vò vẽ là thành viên lớn nhất và hung hãn nhất trong họ ong bắp cày. Nó có độc tính cao và có thể gây chết người. Vậy, làm cách nào để có thể nhận diện và tránh nguy hiểm từ ong vò vẽ?
Xem thêm