1001 thắc mắc: Sinh vật nào sống 'bất tử' trên Trái đất?

Khoa học
Sinh vật này gần như không thể bị hủy hoại, có thể sống sót thoải mái trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Người ta cho rằng, bọ gấu nước chỉ thực sự chết khi Mặt trời nổ tung.
Xem thêm