1001 thắc mắc: Sự thực có phải chim di cư là do chúng sợ lạnh?

Khoa học
Hàng trăm tỷ con chim di cư mỗi năm theo chiều bắc nam giữa nơi sinh sản và nơi trú đông cách xa hàng ngàn hoặc thậm chí hàng chục ngàn km giống như một phép lạ của cuộc sống.
Xem thêm