1001 thắc mắc: Tại sao chim hải âu cổ rụt lại có chiếc mỏ lớn?

Khoa học
Nghiên cứu về loài chim hải âu cổ rụt có mỏ lớn, nhóm khoa học Mỹ - Canada cho rằng mỏ chim tiến hóa theo hướng to lên để giúp chim tỏa nhiệt cơ thể trong các chuyến bay kiếm mồi.
Xem thêm