1001 thắc mắc: Vì sao cá sấu nuốt mồi dưới nước mà không bị sặc?

Khoa học
Cá sấu là loài vật vô cùng phức tạp với những khả năng siêu việt đã trở thành động vật cao cấp nhất trong giống loài bò sát.
Xem thêm