1001 thắc mắc: Vì sao có mưa đá, cách phòng tránh thế nào?

Khoa học
Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên trái đất. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào dự đoán cũng như phòng tránh mưa đá không?
Xem thêm