1001 thắc mắc: Vì sao cóc Surinam lại sinh được con trên lưng?

Khoa học
Thông thường động vật đẻ trứng hoặc sinh con từ bụng, nhưng loài cóc Surinam lại có cách sinh con lạ lùng từ lưng. Làm thế nào để cóc mẹ có thể thực hiện được công việc dường như không tưởng ấy?
Xem thêm