1001 thắc mắc: Vì sao dơi bay được mà không cần lông vũ?

Khoa học
Trong quá trình tiến hoá, dơi đã hình thành lớp da mỏng kết nối chi trước với cơ thể, hình thành một đôi cánh đặc biệt, giúp chúng bay lượn siêu giỏi trên bầu trời.
Xem thêm