DMCA.com Protection Status

1001 thắc mắc: Vì sao không gian vũ trụ tối đen dù có nhiều ngôi sao chiếu sáng?

Khoa học
Vũ trụ có rất nhiều ngôi sao chiếu sáng giống như Mặt trời, nhiều đến mức chúng ta gần như không thể đếm hết được. Vậy tại sao không gian vũ trụ lại tối đen?
Xem thêm