1001 thắc mắc: Vì sao máy bay không ‘sợ’ sét?

Khoa học
Sét đánh trúng máy bay nhiều hơn hành khách nghĩ, trung bình mỗi chiếc máy bay bị sét đánh hai năm một lần. Vậy vì sao máy bay không chịu ảnh hưởng bởi sét?
Xem thêm