1001 thắc mắc: Vì sao nói Chuột chù nước là loài ăn thịt rất tinh vi?

Khoa học
Loài chuột chù có thể chết đói trong vòng nửa ngày nếu chúng không tìm thấy thứ gì để ăn.
Xem thêm