1001 thắc mắc: Vì sao rắn không có tai lại nghe được con người trò chuyện?

Khoa học
Đã từ lâu, người ta biết rằng rắn không có tai nhưng vẫn có có thính giác. Các nhà khoa học đã vén màn bí mật, giải thích được hiện tượng này.
Xem thêm