1001 thắc mắc: Vì sao rắn lại lột xác?

Khoa học
Trong thế giới động vật, có một số loài cả đời chỉ "mặc nguyên 1 bộ quần áo", nhưng một số khác lại thường xuyên lột xác để "làm mới" mình.
Xem thêm