1001 thắc mắc: Vì sao thằn lằn đổi món ăn khi nhiệt độ tăng lên?

Khoa học
Thằn lằn thường sống bằng chế độ ăn côn trùng, bao gồm cả côn trùng ăn thực vật như dế, cũng như côn trùng ăn thịt như nhện và bọ cánh cứng. Theo một công bố đã nghiên cứu, nhiệt độ chỉ ấm lên 2 độ C, thằn lằn đã thay đổi thói quen ăn uống, chuyến sang ăn nhiều côn trùng săn mồi.
Xem thêm