DMCA.com Protection Status

1001 thắc mắc: Vì sao xúc tu bạch tuộc không bị xoắn vào nhau?

Khoa học
Bộ não của bạch tuộc không thể kiểm soát cùng lúc tám xúc tu và những chuyển động rất phức tạp của chúng. Vậy tại sao, các xúc tu đó lại không cuốn xoắn và rối vào nhau.
Xem thêm