2 giáo sư phá kỷ lục, sống 73 ngày dưới nước

Khoa học
Hai giáo sư của một trường Cao đẳng cộng đồng tại bang Floria, Mỹ đã phá vỡ kỷ lục thế giới khi sống ở dưới nước trong 73 ngày.
Xem thêm