3 chim già đẫy quý hiếm vừa nở trong công viên Đầm Sen

Khoa học
Loài động vật trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam, vừa được ấp nở trong công viên lớn nhất Sài Gòn.
Xem thêm