5 lầm tưởng phổ biến về khoa học

Khoa học
Kim cương có nguồn gốc từ than chì, vật chất chỉ tồn tại ở ba dạng hay nước dẫn điện... là những lầm tưởng phổ biến về khoa học.