60 con hải cẩu chen chúc trên tảng đá trốn cá voi

Khoa học
Cá voi sát thủ truy đuổi hải cẩu ngoài khơi Scotland, có thể nhằm dạy con non cách săn mồi.
Xem thêm