8 giờ giải cứu voi con dưới giếng sâu hơn 10 mét

Khoa học
Nhóm cứu hộ động vật dùng máy đào đất để tạo thành một đường dốc nhỏ giúp voi con trèo ra ngoài.
Xem thêm