Ai Cập mở cửa kim tự tháp 4.000 năm tuổi

Khoa học
Kim tự tháp của pharaoh Senusret II, được xây dựng từ gạch bùn và đá, lần đầu mở cửa cho người tham quan.