Ai Cập mở cửa lăng mộ hơn 4.000 năm tuổi

Khoa học
Lăng mộ mới phát hiện tồn tại từ thời Cổ Vương quốc Ai Cập và nằm gần cụm kim tự tháp Giza.
Xem thêm