Âm thanh bí ẩn từ vực sâu 11.000 m dưới Thái Bình Dương

Khoa học
Âm thanh bí ẩn các nhà khoa học Mỹ ghi lại gần đáy vực Mariana sâu 10.971 m ở Thái Bình Dương có thể là tiếng gọi của cá voi chưa từng được nghe thấy trước đây.
Xem thêm