DMCA.com Protection Status

Ấn tượng cảnh Trái Đất “mọc” nhìn từ bề mặt Mặt Trăng

Khoa học
Hiện tượng "Trái Đất mọc" nhìn từ bề mặt Mặt Trăng trông sẽ như thế nào?

VIDEO MỚI NHẤT