Ấn tượng cột nước cao 12m khi phá băng bằng thuốc nổ

Khoa học
170 điểm đặt khối thuốc nổ được chôn sâu vào mặt băng trên sông Hắc Long Giang ở huyện Hồ Mã, Trung Quốc, tạo thành hàng loạt cột nước cao 12m.
Xem thêm