Ba cột đá khổng lồ giữa 'lòng chảo' Chiết Giang

Khoa học
Sự kiện địa chất mãnh liệt cách đây 135 triệu năm đã hình thành một nhóm cột đá cao hơn 300 m giữa vùng đất trũng rộng 900 km2.