Bạch quả 1.400 năm tuổi ngả màu vàng rực

Khoa học
Lá cây bạch quả trong đền thờ nghìn năm tuổi ở thành phố Tây An đồng loạt chuyển màu vào mùa thu như khoác lên mình bộ áo mới.
Xem thêm