Bạch tuộc khổng lồ dùng xúc tu giết chết cá mập trong nháy mắt

Khoa học
Đoạn video ghi lại hình ảnh con bạch tuộc khổng lồ tấn công và giết chết một con cá mập.