Bãi đá tự biến đổi màu sắc có lịch sử triệu năm ở Trung Quốc

Khoa học
Wucaitan - bãi đá Cầu vồng là công viên địa chất được hình thành do sự xói mòn của dòng chảy và gió.