Bằng chứng về mặt trăng đầu tiên ngoài hệ Mặt Trời

Khoa học
Phát hiện mới từ bộ đôi kính viễn vọng của NASA hé lộ sự hiện diện của mặt trăng đầu tiên ngoài hệ Mặt Trời.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT