Băng hà trên dãy Alps hoạt động thế nào suốt 115.000 năm qua?

Khoa học
Một nhóm nghiên cứu đã mô phỏng lại hoạt động của băng hà trên dãy Alps trong 115.000 năm qua gói gọn trong vòng 2 phút với các mốc thời gian đếm ngược. Có thể thấy, trước đây trên dãy Alps có một dòng sông băng khổng lồ nhưng khoảng 15.000 năm trở lại đây nó đã dần tan và biến mất