Báo đốm bơi qua sông đoạt mạng cá sấu

Khoa học
Con báo bạo gan phục kích cá sấu đang nằm nghỉ trên đảo nhỏ giữa sông từ phía sau và hạ gục con mồi chỉ với một nhát cắn vào chỗ hiểm.