Báo đốm đoạt mạng rùa biển khủng bằng nhát cắn kinh hoàng

Khoa học
Với nhát cắn mạnh hơn bất kỳ loài mèo lớn nào, báo đốm châu Mỹ có thể dễ dàng phá vỡ mai rùa để đoạt mạng con mồi.
Xem thêm