Báo đốm lặn xuống sông đoạt mạng cá sấu Caiman

Khoa học
Sau khi xác định rõ mục tiêu, chú báo đốm liền lao mình xuống sông rồi thực hiện một cú lặn khá lâu trước khi tóm gọn và giết chết con cá sấu.
Xem thêm