Báo gấm 'ăn cắp' mồi từ hàm cá sấu

Khoa học
Bộ hàm chính là vũ khí lợi hại nhất của cá sấu nhưng đây cũng là một yếu điểm. Chúng không thể sử dụng vũ khí này khi đang ngậm mồi và báo gấm trong đoạn clip sau đây đã biết lợi dụng điều này để "ăn cắp" mồi từ cá sấu.
Xem thêm