Báo hoa mai phục kích vồ gọn mèo hoang

Khoa học
Báo hoa mai cẩn thận quan sát mèo từ xa rồi nhẹ nhàng tiến đến và tấn công con mồi không chút đề phòng.
Xem thêm