Báo hoang mắc lưới sau hơn ba tiếng náo loạn khu dân cư

Khoa học
Các nhân viên quản lý rừng dồn báo hoa mai vào góc tường rồi phủ lưới lên, bắt nó đưa về khu bảo tồn.
Xem thêm