Báo mẹ nhịn đói nhường xác linh dương cho con

Khoa học
Để con trèo cây thành thục và biết cách giữ thăng bằng khi ăn, báo mẹ sẵn sàng để dành cả xác linh dương cho báo non.