Bắt hổ mang chúa 4 mét trốn trong bếp

Khoa học
Các nhân viên cứu hộ chỉ mất 4 phút để bắt gọn con rắn kịch độc mò vào nhà dân tìm thức ăn.