Bất ngờ xuất hiện mây khổng lồ như ngọn núi biết bay

Khoa học
Một đám mây cuộn khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại bang Queensland tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.