Bầy hổ Siberia lao xuống nước tập săn mồi

Khoa học
Hổ Siberia nuôi trong một trung tâm nhân giống ở Trung Quốc được huấn luyện cách săn mồi để chuẩn bị trở về tự nhiên.